English

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w FME sp. z o.o

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w FME sp. z o.o”

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych

Nazwa Funduszu - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania - Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wartość dofinansowania: 67 127,03 PLN

Całkowita wartość zadania: 83 908,79PLN

Data podpisania umowy: 12.2023r.

Celem projektu jest poprawa w firma FME Food Machinery Europe Sp. z o.o., BHP poprzez zmniejszenie zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania zidentyfikowanych czynników ryzyka (obciążenie układu kostno-szkieletowego, niedostateczne oświetlenie) na stanowiskach magazynier, elektryk-mechanik, operator maszyn CNC, ślusarz-monter, tokarz-frezer.

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż oświetlania oraz zakup urządzenia ograniczającego obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, tj. elektrycznego wózka paletowego.

We Are Delivering Best Customer Experience

Lets work together just drop us a line - info@fme-europe.com

About Fme

With a global presence and a focus on customer-centric solutions, FME remains at the forefront of the ever-evolving food processing industry.

Wyżne 261A, 38-120 | Wyżne - Poland

Links

Lines

Our Services

Dotacje

Certifications

English